Inloggen

Door u in te schrijven krijgt u toegang tot alle aanvragen welke door Staffing MS namens de opdrachtgevers in de markt worden gezet. Iedere opdrachtgever hanteert eigen vastgestelde Inhuuvoorwaarden en zijn zichtbaar op het portaal van de opdrachtgever. (deze worden ook zichtbaar indien u een bepaalde aanvraag selecteert) U kun zelf bepalen voor welke ‘segment’ aanvragen u geïnformeerd wil worden.